Últims articles:

3/9/09

Consums d'aigua a Vilamajor


Al llarg de 2008 s'han consumit a Vilamajor
670.000 metres cúbics d'aigua potable de la xarxa (1,86 milions de litres d'aigua diaris).

A Sant Antoni de Vilamajor el consum ha estat de 300.000 metres cúbics (reducció del 4,7% respecte el 2007) mentre que a Sant Pere de Vilamajor ha arribat als 370.000 m3 (amb un augment anual del 3,2%).
Cal fer notar que el 2008 va ser especialment afectat per la situació d'excepcionalitat per sequera.

Consum d'aigua (metres cúbics per any)
Font de les dades: ATLL.

No obstant, en termes per càpita, a Sant Antoni de Vilamajor el consum ha disminuït a l'any 2008 d'un 8,2%, i s'ha situat en 55,4 metres cúbics per habitant empadronat, mentre que a Sant Pere la reducció del consum per habitant (empadronat) ha estat gairebé nul.la, només d'un 0,7%, arribant als 93,4 metres cúbics anuals per habitant empadronat.

Consum d'aigua per càpita (metres cúbics per habitant i any)*
* La població correspon al promig dels habitants empadronats al llarg de cada any. Font de les dades: ATLL i padrons municipals d'habitants.

La diferència entre els consums per habitant entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor (un 68% més de consum per càpita anual) s'explica per dos factors diferencials de Sant Pere de Vilamajor:

a) El model residencial de vivendes unifamiliars aïllades (dels més alts de Catalunya, amb més del 85% del total) catastròfic per a la sostenibilitat mediambiental,
b) La població estacional de segona residència (de l'ordre del 34% per sobre de l'empadronada) que principalment es concentra en els mesos estivals, de màxim consum d'aigua.