Últims articles:

18/9/09

Construcció a Vilamajor: només s'acaben les obres començades abans de la crisi

La construcció d'habitatges a Vilamajor continua la seva atonia començada tot just fa 2 anys.

En els darrers dos anys (segon semestre de 2007-segon semestre de 2009) s'han iniciat a Sant Antoni de Vilamajor 18 habitatges, i 24 a Sant Pere de Vilamajor, quan només en l'any anterior a aquest interval es vàren començar 222 habitatges a Sant Antoni i 58 a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

En canvi, si que s'han anat acabant els pisos iniciats en el periode del "boom" immobiliari, doncs en els darrers 2 semestres s'han acabat 87 habitatges a Sant Antoni i 25 a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució trimestral dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

Veurem que passa amb aquests habitatges acabats, però en qualsevol cas la molt superior oferta creada a Sant Antoni de Vilamajor permetrà que, sigui com sigui, aquesta població surti a la llarga guanyant Sant Pere de Vilamajor, doncs, com un altre dia analitzarem amb més detall, des de 1992 fins 2000, no hi havia pràcticament diferències en les cèdules d'habitabilitat tramitades d'habitatges entre Sant Pere i Sant Antoni, i, de cop, a partir de 2000 Sant Antoni es comença a distanciar agafant fins avui una diferència de 450 habitatges més respecte Sant Pere de Vilamajor, equivalent a un 85% més (quan la població és només un 34% superior).

(Veure també Compra-venda d'habitatges a Vilamajor).