Últims articles:

14/5/10

A data d'avui ja ha plogut més que en tot l'any passat


Fins el 14 de maig ja portem acumulats en l'any
395 litres de pluja (*) per m2.

En tot l'any passat va ploure només 384,6 l/m2, mentre que a maig de 2008 es portaven acumulats 229 l/m2.
O sia que
ha plogut més fins avui que en tot l'any passat.

Evolució de la pluja acumulada per mesos. 2008-maig 2010
Nota: la dada de maig de 2010 és l'acumulada fins el dia 14.

També fins avui ha plogut més que en els primers 9 mesos de l'any passat.

Les importants plujes de febrer (105 litres) i del què portem de maig (117 litres) han marcat la pauta d'aquest any que és el més plujós dels tres darrers.

Pluja mensual. 2008-maig 2010
Nota: la dada de maig de 2010 és l'acumulada fins el dia 14.

Tot i qe ha plogut més dies (fins el 14 de maig enguany ha plogut en 66 dies) la dada ha augmentat perquè la precipitació diària ha estat més generosa (ha superat els 20 litres diaris en 6 dies d'aquest any, per 2 dies en tot l'any passat i 5 dies en el 2008).

Com a curiositat, en tot l'any 2008 va ploure alguna cosa en 150 dies, per 114 dies amb pluja a l'any passat. El dia que mé ha plogut des de 2008 ha estat el 27 de desembre de 2008 (mes que també ha estat els de més dies de pluja, amb 21) amb 44,8 litres, seguit del 3 de maig de 2010 amb 39,8 litres per m2.

Dies de pluja acumulats. 2008-maig 2010
Nota: la dada de maig de 2010 és l'acumulada fins el dia 14.

(*) Totes les dades han estat proporcionades per la estació meteorològica de Meteollinars situada prop de la benzinera de Llinars. L'Albert Agulló n'és l'infatigable capità.