Últims articles:

25/5/10

El deute immobiliari duplica el de les Administracions Públiques


El deute de les Entitats Públiques va arribar a finals de 2009 al rècord històric de 560.000 Euros, un 53,2% del PIB (*).

(*) El volum del PIB és actualment de 1.052.000 milions d'Euros.


Com que el deute es genera pel dèfict pressupostari i el volum de deute no és sotenible, s'ha de reduïr tant abans com es pugui el dèficit públic. D'aquí les mesures que s'estan adoptant.

Ara bé, convé fer un vol pel deute que tenim a Espanya, tots plegats. La distrubució és la següent (desembre de 2009):

Crèdits totals als sectors residents. Espanya desembre 2009 (milions d'Euros).
Observem que el deute total dels sectors residents a Espanya era, a finals de 2009 de 2,4 Bilions d'Euros. El deute de les AAPP no arriba a una quarta part del total, sent el crèdit a les empreses el més abultat, un 42%. També el conjunt de les famílies devem més que les AAPP (un 34% per un 23%).

Aquí teniu el desglossament del deute a les AAPP:


Crèdits a les Administracions Públiques. Espanya desembre 2009 (milions d'Euros).
Aquí el deute per sectors a les empreses:

Crèdits als sectors empresarials. Espanya desembre 2009 (milions d'Euros).

I finalment el deute de les famílies per destinació dels crèdits:

Crèdits a les famílies. Espanya desembre 2009 (milions d'Euros).
Agrupant els crèdits destinats a activitats immobiliàries, resulta que el 46% del total (gairebé la meitat) del crèdit actual s'està destinant a activitats immobiliàries. I si agafem només els crèdits destinats per les famílies a adquisció d'habitatge (crèdit no productiu), resulta que devem més que totes les AAPP juntes.

Comparació dels crèdits per a activitats immobiliàries respecte el total de crèdit. Espanya desembre 2009 (milions d'Euros).
El crèdit a les activitats immobiliàries supera el PIB, mentre que el de les AAPP n'és la meitat.

Amb aquest panorama, no és d'estranyar que l'Estat hagi compromés 100.000 milions d'Euros a salvar les entitats financeres, mentre que les mesures per reduïr el dèficit no arribaran en dos anys a 15.000 milions. Només posar al dia Caja Sur costarà 2.700 milions d'euros.

Bancs i Caixes han provisionat al 2009 38.300 milions d'Euros per fer front a un primer nivell de morositat immobiliària, als que es sumen uns 4.000 milions d'Euros de crèdits fallits. Amb això la bombolla fionancero-immobiliària que ells varen propiciar els ha costat -de moment- més de 42.000 milions d'Euros.
Els bancs i caixes poden afrontar una previsió de risc immobliari de fins a 165.000 milions d'Euros.

Només les caixes tenen 137.000 habitatges sense vendre en el seu actiu immobiliari, que recentment han posat en lloguer.

Font de les dades: Banco de España.