Últims articles:

21/5/10

La despesa del sector públic i Leonardo da Vinci

El sector públic espanyol va gastar (dades del 2007) un total consolidat de 412.751 milions d'Euros, que equival al 39% del PIB.

És a dir, el sector públic gestiona quasi el 40% de la riquesa de l'Estat.

Les dades que presenta la Intervenció General de l'Estat sobre els comptes de les Administracions Públiques espanyoles (la darrera disponible és del 2007), exposen que, en termes consolidats (deduïnt les trasnferències internes entre Administracions), les CCAA gasten tant com l'Estat (un 31% cadascuna de la despesa pública total), mentre que les Entitats Locals administren el 14% del pressupost consolidat. Els Organismes de la Seguretat Social, de la seva banda (tenen un pressupost idependent), gestionen el 24% del pressupost total de les AAPP.

Quan posem aquestes dades en un gràfic, ens surt una figura esbelta, que m'ha recordat a "L'home de Vitruvi", símbol de la perfecció del cos humà, creat pel gran Leonardo da Vinci .
No vull dir amb aixó que el repartiment de la despesa pública estigui equilibrat, però m'ha semblat una bona fussió:


Leonardo da Vinci i la distribució de la despesa del Sector Públic (dades de 2007)