Últims articles:

13/5/10

A saber: quina és la "plantilla" de sous a Espanya?


Ara que tant es parla de retallar despeses, m'he entretingut de recollir de les fonts oficials el nombre de persones que a Espanya cobren algun tipus de "sou".

Els resultats són els següents:


"Plantilla" laboral i post-laboral a Espanya. Març de 2010
Dades en milers de persones

Notes: les dades de pensionistes i de perceptors de prestacions per desocupació són a març de 2010. Pot haver algún pensionista que percebi més d'una pensió. No s'inclouen pensions que són ajuts de menor quantia, ni derivades de la LISMI. Tampoc s'inclouen les prestacions per desocupació del Plan de Empleo Rural (PER) que opera a Extremadura i Andalusia.
Els treballadors del sector privat són en termes d'afiliats a tots els règims de la Seguretat Social, a març de 2010, per diferència entre el total d'afiliats i els estimats que treballen al sector públic.
La nómina de funcionaris públics és a finals de 2009 i és aproximada de diverses fonts (CCAA 1,7 milions; Estat 544 mil; Ajuntaments 664 mil i Empreses públiques i Universitats 152 mil).
Segons la EPA a 30 de març els assalariats del sector públic eren 3.088 mil, dada que és equivalent a la resultant d'altres fonts (3,060 milions) indicada al gràfic.
S'ha considerat també la diferència entre els ocupats segons la EPA i els afiliats a la Seguretat Social, a 30 de març, que són els 699 mil reflectits en el gràfic (ocupats que no cotitzen a la Seguretat Social).

Interessant destacar que dels 9,084 milions de pensionistes, 8,629 ho són de pensions contributives, dels quals 5,110 ho són per jubilació, 2,284 per viudetat i 0,930 per incapacitat permanent (la resta són per orfandat i favor de familiars).
Pel que fa a les prestacions per desocupació fa dos mesos que els perceptors de prestacions no contributives van sobrepassar les contributives. A març de 2010 hi ha 1,561 milions de perceptors de prestacions contributives i 1,626 milions de prestacions no contributives per desocupació.


Com es pot comprovar:

- Just
el 50% dels "sous" a Espanya depenen directament dels pressupostos públics,
- Un 40% del total dels perceptors de rendes salarials, no treballen,
-
El 17% dels treballadors d'Espanya pertanyen al sector públic.

En definitiva, malgrat tot, els ajustos pressupostaris que farà el Govern afecten al 38% dels "assalariats", que són precisament els que estan blindats de ser "acomiadats".

De març de 2009 a març de 2010:
- Ela afiliats a la Seguretat Social han disminuit de 409.000
- Els pensionistes han augmentat de 141.000
- Els perceptors de prestacions per desocupació han augmentat de 614.000

És ha dir en un any 755.000 persones més han passat a percebre rendes socials mentre que els treballadors que cotitzen s'han reduït de 409.000.

La despesa pública en pensions i prestacions per desocupació significarà enguany uns 125.000 milions d'Euros (el 12% del PIB).
Tota la despesa de l'Estat (excloent la Seguretat Social) va pujar 205.000 milions al 2009 (el 20% del PIB).
En algunes províncies espanyoles hi ha més perceptors de rendes socials que treballadors que cotizen al sistema.

Vegeu també: Els comptes del sistema de prestacions públiques a desembre de 2009.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Vaja, aquest matí he llegit que el 63% dels treballadors espanyols guanyan menys de 1.000 euros al mes. La plusvalua restant penso que va a parar a algún lloc, peró sembla que el Govern de Madrid no ho sap.