Últims articles:

12/5/10

Per fi el Govern es posa les piles


Permeteu-me aquesta nova intrussió en la política econòmica general, però l'actualitat obliga.


El Govern Zapatero ha fet públiques avui les seves mesures per a la reducció de 15.000 Euros adddicionals del dèficit públic entre 2010 i 2011.

No ho fa per seny, sinò per la imposició de les autoritats financeres mundials, que sempre han tingut més criteri que aquest govern, entretingut en amagar el cap per aguantar-se a la poltrona.

Les mesures calia prendre-les, i han anat en la direcció possible, tot i què en la meva opinió algunes s'haguessin hagut de canviar per altres de més transcendents i estructurals. M'estalivio, però de comentar la meva impresió al respecte, i les alternatives que suggeriria. Les mesusres previstes són les següents:
 • Rebaixar una mitjana del 5% les retribucions dels empleats públics per a aquest any i congelar-les el 2011. La rebaixa dels salaris serà proporcional als ingressos, és a dir, que afectarà més els salaris més alts. A més, es retallarà en un 15% el sou dels membres del Govern.
 • Suspensió el 2011 de la revaloració de les pensions, excepte les no contributives i les mínimes. El pla inclou l'eliminació del règim transitori per a la jubilació parcial que preveu la Llei 40/2007.
 • Supressió a partir de l'1 gener 2011 l'anomenat xec-nadó, la prestació de 2.500 euros per naixement (a Espanya van nèixer al 2008 520.000 nadons).
 • Reducció de 6.045 milions d'euros en la inversió pública estatal entre 2010 i 2011 (no m'agrada).
 • Retallada de 600 milions en l'ajuda oficial al desenvolupament en el mateix període 2010-2011.
 • S'eliminarà la retroactivitat en l'aplicació de la llei de dependència, amb una reforma en la qual s'establirà un temps màxim de sis mesos per a la resolució de les sol licituds. D'aquesta manera, una vegada que entri en vigor la nova norma, es suprimirà el pagament de la quantitat pendent des que es va fer la petició. Els drets de retroactivitat que ja s'hagin generat es podran pagar en un termini màxim de cinc anys.
 • Finalment, plans per reduir la despesa farmacèutica aconseguint un consum de medicaments més eficient i vinculat a les necessitats reals dels pacients, adequant el nombre d'unitats dels envasos dels medicaments a la durada estandarditzada dels tractaments, d'acord a les indicadiones de la comunitat científica. Es farà també possible la dispensació dels medicaments en unidosi, mitjançant el fraccionament dels envasos, de manera que el pacient pugui comprar el nombre exacte d'unitats que necessiti (aqui si que un comentari: jo hauria proposat obertament el co-pagament).
 • L'Executiu preveu que les comunitats autònomes i les entitats locals realitzen un estalvi addicional de la seva despesa de 1.200 milions d'euros. El secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, ja va anunciar aquesta setmana que comunitats i ajuntaments haurien d'assumir part de l'esforç per aconseguir aquesta reducció del dèficit.

Després d'aquestes ulteriors mesures li tocarà el torn -inevitablement- a la pujada d'impostos.

Això és el que passa per haver perdut el temps des de fa dos anys...

El Govern de la Generalitat, s'ha apressat a anunciar algunes mesures que prendrà per tal de reduïr les seves pròpies despeses:
 • Reducció al voltant del 5% el sou del funcionaris de Catalunya, en proporció al sou.
 • Increment d'un punt de l'ITPIAJD (transmissions patrimonials) que quedarà en línia amb l'increment de l'IVA a partir de juliol pels habitatges nous.
 • Retard en l'execució d'algunes inversions públiques, sense concretar.
(Del co-pagament de les receptes del Sistema de Salut -una mitja de 19 receptes per habitant i any- que s'enduen el 21% del pressupost del Departament, i que en total pujen el 6% del pressupost total de la Generalitat, o el mateix en referència a les 62.000.000 de visites anuals als CAP's, ni se'n parla).

Mentrestant, 38.000 milions d'euros d'impostos s'escapen a l'any sota la catifa de l'economia submergida, i 50.000 milions d'euros en bitllets de 500 sota el matalàs...

1 comentari:

Anònim ha dit...

Y aún había quien se creia lo del bipartidismo.