Últims articles:

10/11/09

El finançament a les empreses es redueix en 30.000 milions

El saldo viu dels prèstecs de les entitats financeres a les empreses pujava a setembre de 2009 a poc més de 925.000 milions d'Euros.

A principis d'any era de 955.000 milions d'Euros.


Això significa que en el què portem d'any, els bancs i caixes han disminuït els seus crèdits a les empreses de 30.000 milions d'Euros.

Evolució del saldo viu de prèstecs del sistema financer a les empreses espanyoles
Dades en milions d'Euros. Font: Banc d'Espanya.

Quan més es necessita, menys ens donen.

Només que els bancs i caixes haguessin mantingut el seu finançamnet a les empreses, molt probablement s'haurien mantingut uns 500.000 llocs de treball dels 1,5 milions que s'han destruït.

De la seva banda, el Instituto de Crèdito Oficial només ha prestat fins setembre 3.171 milions d'Euros a les empreses per a mantenir la seva liquidesa.

Compareu aquestes dades amb els 13.000 milions dels dos Fons Estatals per a la Inversió Local, que segons diuen generaràn l'equivalent a 300.000 llocs de treball/any.


Compareu aquests dades amb els 33.000 milions d'Euros que costaran les prestacions per desocupació l'any vinent.


I mentrestant els dipòsits dels bancs continuen augmentant...

Tot plegat una vergonya!


Sabeu perquè, doncs perquè els bancs i caixes han d'acumular fons per fer front al 40% dels
324.000 milions d'Euros de crèdits que impagaran les promotores immobiliaries, tot i que el Banc d'Espanya disposa de 99.000 milions d'Euros per al fons de reestructuració bancària. 7 bancs espanyols tenen més del 30% dels seus crèdits concedits a promotores immobiliàries, dels quals 2 en més del 45%.

I mentrestant l'Estat acumula un dèficit de 65.000 milions d'Euros només en aquest any (setembre).

No és d'estranyar doncs que aquest agost la creació d'empreses baixés al menor nivell que hi ha hagut des del 1997.

En Zapatero i els bancs ens portaran a la ruina.