Últims articles:

18/11/09

Estadístiques del consum d'aigua a Vilamajor

El consum d'aigua al municipis de Vilamajor ha disminuit de forma constant en els darrers anys:

Consum total d'aigua als municipis de Vilamajor. Evolució 2006-2008

Al 2008, els consums dels dos municipis gairebé s'igualen, fet que indica un consum per càpita un 30% superior a Sant Pere de Vilamajor.

Ara bé, si separem els dos components de consum controlat, el consum domèstic i l'industrial (no hi ha dades sobre el consum agropequari, doncs es nodreix directament del subsòl) observem grans diferències entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor:

Consum domèstic d'aigua als municipis de Vilamajor. Evolució 2006-2008

Veiem que el consum a Sant Pere es manté estabilitzat en els darrers tres anys, mentre que a Sant Antoni s'aprecia una decidida reducció.

El consum domèstic per càpita és però un 25% superior a Sant Pere de Vilamajor.

El consum industrial canvia notablement la perspectiva, doncs a Sant Pere aquesta utilització duplica la de Sant Antoni de Vilamajor:

Consum industrial d'aigua als municipis de Vilamajor. Evolució 2006-2008

És notable la reducció en el consum industrial als municipis de Vilamajor, sobre tot a Sant Pere de Vilamajor (quelcom hi ha tingut a veure sens dubte la crisi). De tota manera una tercera part de l'aigua consumida a Sant Pere al 2008, es va destinar a l'ús industrial.

GRÀFIQUES DEL CONSUM D'AIGUA A SANT PERE DE VILAMAJOR

Consum per tipus de subministrament. 2008
Evolució del consum de tipus de subministrament. 2006-2008
Consum per usos. 2008

Evolució del consmu per usos. 2006-2008


GRÀFIQUES DEL CONSUM D'AIGUA A SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Consum per tipus de subministrament. 2008
Evolució del consum de tipus de subministrament. 2006-2008
Consum per usos. 2008
Evolució del consmu per usos. 2006-2008
Nota: totes les dades s'expressen en metres cúbics. Font ACA.