Últims articles:

4/11/09

L'atur s'enfila a Vilamajor; com era d'esperar

Les males notícies de l'atur a Catalunya del mes d'octubre, enfilant cap els 550.000 aturats, amb un creixement respecte el mes anterior de 12.251 persones, un 2,3% i en relació amb l'octubre de 2008 de més de 165.000 persones (un 43,8%), s'havíen de veure traduïdes d'una o altre manera a Vilamajor.

I en efecte, l'octubre ha estat un mal mes per l'atur als municipis de Vilamajor, enquistat per sobre dels 600 aturats (634 persones, exactament), i amb un increment respecte el setembre de 32 persones (un 5,3%, més del doble que a Catalunya) i del 53,2% interanual (gairebé 10 punts per sobre de la mitjana de Catalunya):

Evolució de l'atur a Vilamajor. Dades absolutes
Evolució de l'atur a Vilamajor. Creixement interanual relatiu

Les diferències entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor s'han posat de manifest també en aquest mes d'octubre, doncs a Sant Pere l'increment en la xifra d'aturats ha estat de només 6 persones respecte un mes abans, un 2,1%, en la línia del promig de Catalunya, i en termes interanuals d'un 47,9% (de 91 persones), una mica per sobre de la dada catalana.

A Sant Antoni, en canvi, l'atur ha crescut a l'octubre de 26 persones, un exagerat 8,0%, i en termes interanuals, del 56,9%, 128 persones.

Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor. Dades absolutes
Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor. Creixement interanual relatiu

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució interanual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució interanual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
Val a dir que després de la treva que va haver en la primera meitat d'enguany, propiciada fonamentalmente pel Pla-E i altres mesures d'estímul econòmic, des del mes de juny l'atur ha continuat amb una tendència a l'alça, per bé que amb menor intensitat respecte periodes anteriors.

Un fenòmen que no ha estat comentat, referent a les dades catalanes, és que per primera vegada en la història, l'increment de l'atur en un mes ha estat protagonitzat per persones de nacionalitat estrangera: mai havia passat, doncs els estrangers representen només un 14% dels treballadors residents a Catalunya.
Així, dels 12.251 nous aturats al mes d'octubre, un 58% (7.132) han estat persones de nacionalitat estrangera. En el què portem d'any la proporció és d'un 25%.

A l'octubre l'increment de l'atur entre els estrangers residents a Vilamajor ha estat de només 6 persones, un 18,8% del total.

L'escassa rellevància de l'estrangeria en el mercat de treball de Vilamajor fa que aquesta circumstància no hagi influït, doncs l'atur entre els estrangers significa 58 persones a l'octubre, un 9% dels aturats totals (21% a Catalunya), significant un 4,6% del total a Sant Pere i un destacable 12,5% dels aturats totals de Sant Antoni de Vilamajor.