Últims articles:

2/11/09

El saldo migratori de la població de Vilamajor retrocedeix a valors de fa 20 anys


Amb un saldo migratori (*) de només
92 persones a Sant Antoni de Vilamajor i de 100 a Sant Pere de Vilamajor al 2008, les dades corroboren la retrocessió dels nous residents vinguts de fora a xifres que no es veien des de finals de la década dels vuitanta.

Evolució dels saldos migratoris de Vilamajor. 1988-2008
Nota: al 1991 i 1996 l'INE no va elaborar aquesta estadística.

Comparació dels saldos migratoris entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 1988-2008
Nota: al 1991 i 1996 l'INE no va elaborar aquesta estadística.

Val a dir que en els darrers 20 anys, Sant Pere ha superat el creixement de Sant Antoni en creixement de nouvinguts en 9 ocasions (del 1992 al 1997, 1999, 2001, 2004 i 2008).

Evolució dels saldos migratoris dels municipis de Vilamajor. 2000-2008

Al 2008 la davallada ha estat força més important a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor; a Sant Antoni ha passat de 172 persones de saldo migratori al 2007 fins només 92 persones al 2008, i a Sant Pere l'a disminució ha estat de 122 a 100 persones.

A la gràfica anterior es posa de manifest també que si bé la crisi ha accelerat la caiguda dels saldos migratoris, en conjunt Vilamajor no es va aprofitar tant com ens podíem pensar del "boom" dels anys precedents (de fet la punta màxima d'increment de població es va donar en els dos municipis al 2003).

Les dades anteriors no contemplen els saldos migratoris exteriors, és a dir els què han tingut com origen o destinació fora d'Espanya. Es tenen séries uniformes d'aquesta dada només des de 2004 (immigracions exteriors) i 2005 (emigracions exteriors). Així, des de 2004 han vingut a viure a Sant Pere un total de 76 persones que residien abans a l'estranger, i a Sant Antoni han estat 236 persones.

Per que fa a les emigracions vers l'estranger, de 2005 a 2008 han estat 32 a Sant Pere i 51 a Sant Antoni de Vilamajor.

(*) Saldo migratori: immigracions menys emigracions.