Últims articles:

24/11/09

La construcció continua sota mínims a Vilamajor

En els 9 primers mesos de 2009, a Sant Pere de Vilamajor s'han començat només 6 habitatges, i 8 a Sant Antoni de Vilamajor.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats 2006-2009
Habitatges iniciats comparatiu 1992-2009
Pel que fa a habitatges acabats, a Sant Antoni de Vilamajor han finalitzat algunes promocions pendents, fet que ha suposat que en els 9 primers mesos de l'any s'acabessin 75 habitatges. En canvi a Sant Pere només s'han acabat en el mateix periode 16 habitatges nous.

Evolució trimestral dels habitatges acabats 2006-2009

Habitatges acabats comparatiu 1992-2009
En el mateix periode de l'any passat es van iniciar 11 habitatges a Sant Pere i també 8 a Sant Antoni, mentre que se'n van acabar 27 a Sant Pere i 88 a Sant Antoni de Vilamajor.

Habitatges iniciats Sant Pere de Vilamajor 2006-2009. Acumulats trimestrals
Habitatges iniciats Sant Antoni de Vilamajor 2006-2009. Acumulats trimestrals
És de destacar la lentitud en acabar els habitatges en els dos darrers anys, així com promocions que encara no han começat.

Tot i que les dades d'enguany són similars en atonia a les de 2008, ambdues contrasten significativament amb les de 2006, quan es van acabar a Sant Pere 80 habitatges i 142 a Sant Antoni de Vilamajor, i amb les 2007 (62 i 113 habitatges acabats respectivament).

Habitatges acabats Sant Pere de Vilamajor 2006-2009. Acumulats trimestrals
Habitatges acabats Sant Antoni de Vilamajor 2006-2009. Acumulats trimestralsNota: Els habitatges iniciats corresponen als Visats presentats de projectes de nous habitatges, mentre que els habitatges acabats corresponen als Certificats de Final dObra. Font: Col.legi d'Aparelladors.