Últims articles:

9/11/09

Sant Antoni de Vilamajor supera els 4.000 vehicles


A finals de 2008 hi havia a Vilamajor un total de 7.213 vehicles matriculats, amb un increment del 3,4% respecte l'any precedent. S'ha superat a Sant Antoni de Vilamajor la xifra de 4.000 vehicles, mentre que a Sant Pere s'han superat els 3.200.


Evolució del parc de vehicles als municipis de Vilamajor

La distribució dels vehicles per tipus és la següent:

Distribució del parc de vehicles per tipus. Sant Pere de Vilamajor 2008

Nota: el total de vehicles del parc és de 3.229 unitats.

Distribució del parc de vehicles per tipus. Sant Antoni de Vilamajor 2008

Nota: el total de vehicles del parc és de 3.984 unitats.

L'increment del parc de vehicles ha seguit la tónica d'anys anteriors, creixent una mica més que proporcionalment a la població existent.
Sant Pere de Vilamajor ha superat enguany la xifra de 90 vehicles per cada 100 habitants, mentre que Sant Antoni ha arribat a 81 vehicles per cent habitants:

Evolució del parc de vehicles per cada 100 habitants als municipis de Vilamajor

És d'assenyalar, com es veu en el gràfic anterior, l'important creixement de la ràtio a partir de 2005.

Si considerem només els
turismes, a Vilamajor hi ha 1 cotxe per cada 2 persones: a Sant Pere de Vilamajor hi ha 51,1 per cada 100 habitants, i a Sant Antoni 47,2 per cent habitants. En total 4.646 turismes.

Quant a motocicletes, hi ha de l'ordre de 1 cada 10 habitants: 11,1 per cada 100 habitants a Sant Pere i 9,1 per cent habitants a Sant Antoni de Vilamajor. En total 948 moticicletes.