Últims articles:

5/12/07

El parc d'automòbils a Vilamajor

El parc d'automòbils (turismes, furgonetes i camions) ha crescut a Vilamajor d'un 36% de 2000 a 2005, passant de 3.888 a 5.280 vehicles.

Índex de motorització 2005 (vehicles per 1.000 habitants)
Parc d'automòbils de Vilamajor
Dades en nombre de turismes, furgonetes i camions per cada mil habitants majors d'edat.

Veure també: actualització 2006