Últims articles:

5/12/07

La població ocupada a St. Pere passa de les 1.200 persones, i de 100 les empreses censades

Població treballadora resident

Segons les dades del Dept. de Treball, entre assalariats i autònoms, els treballadors residents a Sant Pere de Vilamajor són, al segon trimestre de 2007, 1.237 persones (sense incloure les activitats agrícoles).

Per sectors, el 36% corresponen a Indústria, el 18% a Construcció i el 46% a Serveis.

Una tercera part dels treballadors residents a St. Pere són autònoms, destacant-se que el 51% dels treballadors de la Construcció ho són, i també són autònoms el 46% dels treballadors del sector Serveis.

Les dades del Departament de Treball indiquen també que, a maig de 2007 hi havia a St. Pere 133 aturats (sense comptar agricultura). La taxa d'atur es manté pràcticament igual que fa un any, en el 10% de la població (aturats sobre treballadors + aturats), destacant-se que quasi el 15% dels treballadors del sector serveis estaven a l'atur a finals del segon trimestre d'enguany, molt per sobre del 6% d'aturats en indústria o del 4% en construcció.

Si comparem les dades respecte un any abans, els assalariats residents, en consonància amb l'increment de la població, han crescut de 130 persones -95 assalariats i 35 autònoms- (un 12%). El sector serveis és el que experimenta un major creixement de treballadors residents en el darrer any, d'un 21%, mentre que els treballadors de la construcció incrementen del 12%.

Cens d'empreses

Segons dades del Registre General de la Seguretat Social, al maig de 2007 havien a Sant Pere 102 empreses (sense considerar les explotaciobs agràries): 13 d'industrials, 34 de construcció i 55 de serveis.

Si comparem amb les dades del mateix mes de 2006, en només 1 any s'han donat d'alta a la Seguretat Social 26 noves empreses, 5 d'industrials, 2 de construcció i 19 de serveis.

Llegiu també "Pinzellades laborals" amb la situació a finals del primer trimestre de 2007.