Últims articles:

5/12/07

Ja som 4.000

Segons les dades publicades per l'Ajuntament, a finals de setembre la població empadronada arribava a 3.897 persones.

Evolució de la població empadronada a 1 de gener de cada any
Tot just fa cinc anys que arribavem a 3.000 persones.

El creixement absolut de la població, no obstant, no ha assolit enguany el rècord del 2004, el 2002 o el 2000.

Creixement interanual absolut del padró de població
Nota: Població a 1 de gener de cada any

Tindrà quelcom a veure amb aquest creixement l'ampliació de les Escoles?

Veiueu també: Població i moviments migratoris