Últims articles:

5/12/07

Renda Familiar Disponible 2006

Segons les dades del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), de la Diputació de Barcelona, la Renda Familiar Disponible (RFD) de Sant Pere de Vilamajor ha crescut al 2006 d'un 7,6% respecte l'any anterior, superior al creixement del Vallés Oriental, que ha estat del 6,6%.
En termes per càpita (població empadronada) el creixement a St. Pere de Vilamajor ha estat del 3,6% similar a la del Vallés Oriental.

Evolució de la Renta Familiar Disponible i de la població empadronada. Vallès Oriental: 2000-2006

En qualsevol cas, la RFD en termes per càpita (població empadronada) continúa sent un 20% superior a Sant Pere (on supera els 15.000 Euros) que al conjunt del Vallés Oriental.

Evolució de la Renta Familiar Disponible i de la població empadronada. St. Pere de Vilamajor: 2000-2006Base 2000 = 1