Últims articles:

5/12/07

Sant Pere de Vilamajor supera en assalariats a Sant Antoni

Una altre dada poc coneguda en relació a Sant Antoni de Vilamajor és que a Sant Pere hi ha més residents assalariats que a Sant Antoni. Segons les dades del Departament de Treball de la Generalitat, corresponents al segon trimestre de 2007, les dades eren:
  • Sant Pere de Vilamajor: 819 assalariats residents.
  • Sant Antoni de Vilamajor: 758 assalariats residents.
Paradoxalment, la població de Sant Antoni és molt superior a la de Sant Pere (segons padró a 1-1-2006, 4.877 residents contra 3.578 de Sant Pere).
Però aquesta dada no és nova, en realitat des de fa un grapat d'anys Sant Pere sempre ha tingut més assalariats residents que Sant Antoni.

Com s'entén això? L'explicació cal trobar-la en dues dades diferencials força interessants:
  1. Sant Antoni té més ocupació per compte propi que Sant Pere (586 persones contra 426 de Sant Pere de Vilamajor, a finals del 2on. trimestre de 2007). En termes relatius, Sant Antoni té un 44% d'ocupats autònoms respecte el total, i Sant Pere només el 34%.
  2. La població ocupada respecte la població potencialment activa és molt superior a Sant Pere. En concret creuant l'explotació dels padrons municipals a 1-1-2006, els ocupats residents a Sant Pere representen el 44,6% de la població entre 16 i 64 anys, mentre que a Sant Antoni la proporció és només del 34,9%.
Comptant tots els ocupats (assalariats i autònoms) dels dos municipis, resulta el següent (ocupats totals residents a finals del 2on. trimestre de 2007):
  • Sant Antoni de Vilamajor: 1.344
  • Sant Pere de Vilamajor: 1.245
Interessant destacar també com fet diferencial la comparació per sectors d'ocupació, però d'això en parlarem un altre dia...

Nota: Les dades es refereixen a persones residents inscrites als diferents règims de la Seguretat Social.