Últims articles:

5/12/07

Una dada poc coneguda: saturació del sòl edificable

Consulto les darreres dades del cadastre i em topo amb les de Vilamajor. Corresponen a 2005.

Els resultats, per desconeguts, em sorprenen:

La superfície urbana total és de 3,512 km2 (351,2 Ha), de les quals:
  • 1.756.025 m2 són solars sense edificar.
  • 1.756.750 m2 són solars edificats.
Justament al 2005, el municipi de Sant Pere de Vilamajor arriba a la ocupació del 50% del seu sòl urbà. L'exactitud del coeficient em fa dubtar: consulto les dades de 2004 i hi ha coherència absoluta. La dada doncs, marca una fita històrica.

Aquesta superfície urbana correspon a 3.093 solars, dels quals:
  • 2.027 estan edificats
  • 1.066 estan encara sense edificar.
Molt interessant quan es comparen aquests dades amb les de Sant Antoni de Vilamajor; 2,443 km2 de superfície urbana, de la qual:
  • 1.742.792 m2 corresponen als 1.904 solars edificats.
  • 699.916 m2 serien els 496 solars encara per edificar.
La comparació entre els dos municipis respon al sentit que tots coneixem, sobretot pel que fa a la major concentració i menor proporció d'habitatges unifamiliars aïllats i de segona residència de Sant Antoni:

De 2004 a 2005, a Sant Pere de Vilamajor han passat de solars a ser parcel.les edificades 78.000 m2 de sòl (104 solars), mentre que a Sant Antoni de Vilamjor l'increment va ser de 70.000 m2 (99 solars).

Amb aquestes dades,
la capacitat actual del sòl urbà permet que a Sant Pere de Vilamajor hi visqui més de gent que la que ho pot fer a Sant Antoni de Vilamajor.

Al ritme actual, Sant Pere de Vilamajor esgotaria l'edificabilitat del seu sòl urbà d'aqui a uns 30-40 anys, mentre que a Sant Antoni només li quedarien uns 10 anys.

A tot això cal afegir el 400 nous habitatges programats en la darrera versió del nostre POUM.

No estarà el POUM sobredimensionant el sòl urbà a Sant Pere de Vilamajor?
Quin model residencial estem redefinint?